Ponieważ już od początku istnienia handlu ludzie zajmujący się wymianą i sprzedażą towarów dążyli do zwiększenia swoich szans poprzez podglądanie ...

W XXI wieku nowoczesny wywiad gospodarczy to branża rozwijająca się bardzo szybko. Firmy, zajmujące się tego typu zadaniami, oferują szeroką ...

Wywiad gospodarczy, przez niektórych uznawany za jeden z ważniejszych czynników na drodze do sukcesu ekonomicznego, staje się przedmiotem działalności nie ...

W dobie, nieco wymuszonej sytuacją materialną społeczeństwa, popularności kredytów, bardzo łatwo narobić sobie kłopotów. Ludzie niejednokrotnie decydują się na wzięcie ...

Pomimo wielu korzystnych ofert pomocy finansowej udostępnionej poprzez różnorakie instytucie bankowe znajdujące się na dotychczasowym rynku, rośnie liczba osób niewywiązujących ...

Należności – jest to otrzymanie w określonym terminie określonego wynagrodzenia w postaci pieniężnej lub rzeczowej. Otrzymuje to uprawniona osoba fizyczna ...

Krajowy Rejestr Dłużników jest wiarygodnym źródłem informacji o klientach. Czasami mamy do czynienia z uporczywymi klientami którzy unikają płacenia. Tacy ...

Monitoring płatności jest najtańszym a zarazem najlepszą metodą na kontrolę posiadanego portfela wierzytelności. Monitoring płatności rozpoczyna się jeszcze przed upływem ...

Wywiad gospodarczy- jest to sposób jak chronić dane strategiczne w firmie tak aby konkurencja nie mogła ich wykorzystać. W ten ...

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych określa szczegółowo, czym jest informacja gospodarcza. Do kategorii tej ...