Tytuł: Bankowy Rejestr Dłużników - co warto o nim wiedzieć

Bankowy Rejestr Dłużników jest prowadzony przez Związek Banków Polskich. Rejestr został utworzony w celu zdyscyplinowania niesolidnych klientów do terminowego regulowania należności. Bankowy Rejestr Dłużników zawiera dane klientów, którzy spłacili swoje zobowiązania po terminie płatności. Takim zobowiązaniem może być np. spłata debetu, spłata raty kredytu. Wpisanie do rejestru następuje na wniosek dłużnika i jest możliwe nawet w przypadku niewielkiego zadłużenia (około 200 zł). Osoba, która została wpisana do rejestru figuruje w nim przez okres 5 lat, nawet jeśli spłaciła już zadłużenie. Wpis do Bankowego Rejestru Dłużników w praktyce uniemożliwia uzyskanie kredytu, dlatego warto przed złożeniem wniosku o kredyt sprawdzić dane swoje i swoich poręczycieli w bankowym rejestrze dłużników.