Tytuł: Co to jest Bankowy Rejestr Dłużników?

Zarówno Bankowy Rejestr Dłużników jak i Biuro Informacji Kredytowej prowadzone są przez Związek Banków Polskich. Jednak w odróżnieniu od BIK-u (gdzie zapisywane są historie wszystkich kredytów), w Bankowym Rejestrze Dłużników widnieją tylko i wyłącznie ci kontrahenci, którzy zalegają ze spłatą swoich należności. Te tzw. „Czarne Listy” są dla płatników bardzo niebezpieczne gdyż każdy, kto zostanie na nią wpisany , widnieje na niej aż pięć lat oraz ma zamkniętą drogę do niemal każdego kredytu (nawet, jeśli ureguluje swoje zadłużenia wobec banku). Warto więc przestrzegać terminowości spłacania wszystkich należności.