Tytuł: Czarna lista dłużników

Roztargnienie, nieuwaga, poręczenie niespłacanego kredytu lub celowe nie wpłacenie raty, spowodować może wpisanie naszych danych osobowych na tzw. czarną listę. Jest to lista dłużników obejmująca osoby zalegające z płatnością różnego rodzaju pożyczek, kredytów, rachunków (telefonicznych, prądu, komornego). Brak wpłaty jednej raty może stać się powodem dopisania nas do tego typu rejestru. Zwykle nie jesteśmy świadomi zaistnienia tego typu sytuacji. Dowiadujemy się o tym z chwilą, gdy próbujemy podpisać nową umowę kredytową czy też abonencką. W przypadku spłaty długu lub jej odroczenia firma, która dodała nas do tego typu listy ma obowiązek nas z niej wykreślić, w przeciągu dwóch tygodni od momentu uiszczenia zaległej opłaty.